Skip to main content

Hoe Traksi zich voorbereidt op duurzaamheidsrapportage

Bij Traksi doen we veel meer dan alleen betaalbare verzekeringen voor chauffeurs aanbieden. We zetten ons ook actief in voor een groenere toekomst. Sinds 2022 is er de EU-richtlijn CSRD, die verplicht dat alle grote verzekeraars – waaronder wij – een gedetailleerd duurzaamheidsrapport uitbrengen over CO2-uitstoot, eerlijke arbeidspraktijken en degelijk bestuur. Onze verplichtingen zijn daardoor flink uitgebreid, maar we zijn er helemaal klaar voor! In dit blog leggen we uit waarom.

Met Traksi zijn we actief in de verzekeringssector voor mobiliteitsoplossingen, waarbij we gebruikmaken van telematica om het rijgedrag van chauffeurs te monitoren. Door deze technologie kunnen we gepersonaliseerde verzekeringspremies aanbieden die zijn afgestemd op het daadwerkelijke rijgedrag. Dit is vooral handig voor taxi- of bestelbuschauffeurs en vlooteigenaren, omdat het een eerlijker en vaak voordeliger verzekeringsmodel biedt.

Een belangrijk onderdeel van onze duurzame aanpak is de grondige aanpak van de CO2-voetafdruk van zowel onze klanten als die van onze bedrijfsvoering. Dat doen we door slimme telematica-technologieën die het brandstofverbruik en de emissies van voertuigen tot op de komma nauwkeurig meten. Deze technische apparatuur geeft ons een berg data en stelt ons tegelijkertijd in staat om op maat gemaakte feedback te geven. Wij vertellen chauffeurs die bij ons zijn aangesloten precies hoe ze zuiniger en schoner kunnen rijden, en dat leidt direct tot minder uitstoot.

We kiezen duurzame partners

Ook zijn we kieskeurig met wie we zakendoen. We kiezen voor partners die duurzaamheid net zo vinden als wij. Samen zetten we flink in op het gebruik van gerecyclede materialen en het verminderen van ons energieverbruik, om maar een paar voorbeelden te noemen. Daarnaast willen we onze hele toeleveringsketen verduurzamen. Dit draagt niet alleen bij aan onze milieudoelstellingen, maar verstevigt ook onze positie als koploper op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

We nemen het voortouw

Wij willen ons onderscheiden van andere spelers in de verzekeringssector voor chauffeurs, als het gaat om de duurzaamheidsrapportage. We gaan namelijk verder dan alleen het voldoen aan de basisrapportagevereisten: we nemen het voortouw in duurzaamheidsinitiatieven. Dit begint al bij een gedetailleerde evaluatie en rapportage van onze eigen CO2-uitstoot en zet zich voort in de manier waarop we samenwerken met onze ketenpartners.

Maurits Basters, businesspartner van Traksi, onderstreept het belang van deze aanpak: “Met het overtreffen van de vereisten laten we zien dat we een voorbeeld zijn voor de hele sector. We willen dat onze hele bedrijfsvoering en supply chain volledig duurzaam zijn. Dit is hoe de toekomst van zakendoen eruitziet, en we zijn trots dat wij daarin vooroplopen.”

We pakken het serieus aan

Bij Traksi nemen we de voorbereiding van onze duurzaamheidsrapportage dus heel serieus. We duiken diep in alle (telematica-)gegevens om onze prestaties nauwkeurig te beoordelen en kansen voor verdere verbeteringen te spotten. Deze grondige analyse helpt ons om onze doelen scherp te stellen en onze rapportages volledig transparant te houden. Zo bewijzen we een voortrekker te zijn in onze voorbereiding op de CSRD én als voorloper in de transitie naar een duurzamere verzekeringssector.