Skip to main content

Traksi helpt bedrijven zich voor te bereiden op een groenere toekomst in de mobiliteitssector

We staan voor grote veranderingen in de mobiliteitssector vanwege de toenemende aandacht voor de milieueffecten van vervoer. Een opmerkelijke ontwikkeling is de introductie van zero-emissiezones. Vanaf 1 januari 2025 kunnen gemeenten stadsgebieden aanwijzen waar geen vervuilende bestelbussen meer mogen rijden.

Bij Traksi begrijpen we dat deze veranderingen grote gevolgen hebben voor bedrijven die bestelbussen inzetten. Ze moeten hun wagenpark herzien en investeren in schonere voertuigen. Gelukkig biedt de markt steeds meer alternatieven, zoals elektrische en waterstofvoertuigen, die voldoen aan de strenge emissienormen.

Rijgedrag als sleutel tot premieverlaging en milieuvriendelijkheid

We spelen in op deze veranderingen door verzekeringen te bieden op basis van data. Zo krijgen bedrijven inzicht in hoeveel schadelijke stoffen ze uitstoten, wat hen helpt om transparant te zijn over hun impact op het milieu. Met een breed scala aan verzekeringen en diensten ondersteunen we bedrijven bij de overstap naar duurzame mobiliteit. We bieden niet alleen flexibele verzekeringsoplossingen, maar ook advies en ondersteuning.

Neem bijvoorbeeld slijtage aan de banden. Snel optrekken en hard afremmen hebben daar invloed op. Chauffeurs kunnen al snel slijtagekosten besparen door hun rijgedrag aan te passen. Doordat we rijgedrag aan de te betalen premie koppelen, wordt het voor hen nog interessanter om hun rijgedrag aan te passen en te genieten van een lagere premie.

Daarnaast profiteren chauffeurs die hun rijgedrag aanpassen niet alleen van een gunstigere premie, maar ook van een lager brandstofverbruik wat weer een positieve bijdrage levert aan het milieu. Kortom: voor zowel de chauffeur, vlooteigenaar als de natuur extra voordelig.

Voetafdruk monitoring voor duurzame bedrijfspraktijken

Naast hulp bij het verlagen van schadelijke uitstoot, bieden we ook inzicht in de CO2-voetafdruk voor bedrijven. Dat is belangrijk, zeker met het oog op de aankomende CO2-registratieverplichting. Door gebruik te maken van onze meetapparatuur, kunnen bedrijven hun CO2-uitstoot nauwkeurig monitoren en stappen ondernemen om deze te verminderen. Dankzij onze innovatieve benadering van mobiliteitsverzekeringen en onze inzet voor duurzaamheid, zijn bedrijven klaar voor een schonere en groenere toekomst.

Voor meer informatie over hoe we kunnen helpen bij de overstap naar duurzame mobiliteit, kunt u contact met ons opnemen